ZGŁOŚ PROBLEM
Wersja GWP: 0.1 dev, Generator Wniosków o Płatność GWP

Logowanie do Generatora Wniosków o Płatność GWP

Instrukcja wypełniania wniosku znajduje się pod adresem: http://rpo.warmia.mazury.pl/index.php?page=dzial&dzial_id=233

Instrukcja wypełniania wniosku dla Beneficjentów WMARR: http://www.wmarr.olsztyn.pl/s/index.php?option=com_content&view=article&id=1119&Itemid=131&lang=pl

Logowanie do Generatora Wniosków o Płatność jest możliwe po podpisaniu Umowy o Dofinansowanie oraz otrzymaniu loginu, hasła dostępowego i listy haseł jednorazowych.

Numer wniosku:
Hasło:

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1