Wersja MAKS: 0.9 produkcyjna

Zaloguj się do Systemu przy pomocu lewego linku "Zaloguj" lub stwórz konto w "Nowy Użytkownik"
KOMUNIKATY
Wyjaśnienie dotyczące składania wersji elektronicznej wniosku o dofinansowanie oraz wymogów rejestracyjnych wniosku w ramach RPO WiM 2007-2013

1. W momencie rejestracji liczy się przede wszystkim wersja papierowa wniosku.
2. Nie jest wymogiem rejestracyjnym (tzn. warunkiem rejestracji) istnienie wersji elektronicznej wniosku, zgodnej z papierową (takie same sumy kontrolne). Jest to natomiast wymóg formalny poprawności wniosku, sprawdzany na ocenie formalnej.
3. Nie jest wymogiem rejestracyjnym posiadanie przez wniosek statusu "wysłany" (co oznaczałoby, że Wnioskodawca/Beneficjent musiał dokonać operacji wysłania wniosku w Generatorze MAKS), jest to natomiast wymóg formalny.
4. Nie jest wymogiem rejestracyjnym, aby wniosek był poprawnie zwalidowany, jest to natomiast wymóg formalny (wniosek niepoprawnie zwalidowany można wydrukować, ale będzie on opatrzony dopiskiem „niepoprawny formalnie”).
5. Jest warunkiem rejestracyjnym samo istnienie w systemie MAKS wniosku o NUMERZE IDENTYFIKACYJNYM takim, jak na wersji papierowej.
6. Z powyższego wynika, że warunki rejestracji wniosku są dwa:
a) musi wpłynąć jego wersja papierowa, w granicach czasowych określonych ogłoszeniem konkursowym, na której widnieje co najmniej IDENTYFIKATOR WNIOSKU,
b) w Generatorze MAKS musi być obecna wersja elektroniczna wniosku o takim samym IDENTYFIKATORZE WNIOSKU, jak na przyjętej wersji papierowej.
7. Z powyższego wynika również, że wersja elektroniczna wniosku może być wysłana za pomocą Generatora MAKS zarówno PRZED jak i PO złożeniu wersji papierowej, jednakże w przypadku wysłania w dniu późniejszym, niż przedłożenie wersji papierowej Wnioskodawca/Beneficjent musi się liczyć z niebezpieczeństwem, że wniosek zostanie cofnięty do poprawy.


12.03.2008 - informujemy, że System MAKS dostępny jest od dzisiaj pod adresem https://maks.warmia.mazury.pl. Komunikacja pomiędzy Systemem a przeglądarkami jest zabezpieczona zaufanym certyfikatem SSL. Stary adres przestaje działać, serwer automatycznie przekierowuje przeglądarkę na właściwy adres.
W przypadku wystąpienia błędu Systemu MAKS prosimy możliwie jak najszybciej zgłosić go przy pomocy opcji "Zgłoś problem" dostępnej w górnym menu

Copyright © Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego 10-562 Olsztyn, ul. Emilii Plater 1